top of page
Search
  • Writer's pictureTereza

Jak zasáhla pandemie oblast eventů?


Event marketing, jedna z nejdůležitějších komunikačních disciplín, která podporuje a spojuje společnost, utrpěla kvůli pandemii Covid-19 obrovský zásah. Zrušené byly jak nejvýznamnější světové veletrhy o desítkách tisíc účastníků, tak i komorní svatby s nejbližšími přáteli.


V suchých číslech celý obor na základě první vlny průzkumu České eventové asociace tratil přes miliardu korun. Toto číslo každým dnem dále roslo o stovky milionů a vedlo k druhé vlně průzkumu, jehož výsledky budou zveřejněn blízké době.


Ačkoliv by se mohlo zdát, že eventové společnosti nebudou mít po konci karantény co na práci, není to zcela pravda.


V lidech se po mnoha týdnech restrikcí a izolace klíčí a stále více sílí touha po starém životě. Po životě ve společnosti. Po životě beze strachu. 


Čím dál více se lidé chtějí znovu setkávat a žít život společně. Nejen v rámci rodiny, ale i s kolegy a přáteli. Chtějí se setkávat znovu v práci, na koncertech, v restauracích, v divadlech, na konferencích. Chtějí zpět svůj společenský život. 


Toto všechno, pandemie a vůbec celá situace spojená s Covid19 proto motivovala k vytvoření iniciativy Nocovid, která má za úkol stanovit pravidla a principy nové doby event marketing.


Vidíme kolem sebe společnost, která má velkou schopnost solidarity a vzájemné odpovědnosti. Společnost, která dokáže akceptovat nová pravidla, díky kterým se nebude bát a začne znovu plnohodnotně žít.


A jak jsme k eventům přistupovali v době karantény my?

I my jsme podobně, jako jiné firmy, pohotově reagovali a utvořili nový koncept online teambuildingových programů pro týmy všech velikostí, který znovu nastartuje drive, motivaci a produktivitu Vašich zaměstnanců.


V této době, více než kdy jindy, potřebují týmy stmelit a utužit kolektiv. Omezení osobního kontaktu, neustálý home office a finanční nejistota může působit negativně na vztahy mezi kolegy a to je potřeba změnit!


Pro více informací nám napište na info@autentika.cz


S láskou

Autentika <3

50 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Příspěvek: Blog2_Post
bottom of page